Welcome at Gouda Industri Eldfast

Hela projektlösningar med totalåtagande eller deluppdrag? Gouda Industri Eldfast ebjuder allt från konstruktion och installation av eldfasta murverk till löpande underhåll och reparation. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Sverige men vi har också utfört ett flertal uppdrag utomlands.

(Se referenslista)

 

Med vår erfarenhet och vårt kunnande har vi den kompetens som krävs för att omsätta teknik och material till väl fungerande praktik. Vi följer noga branschens utveckling inom materialteknik, konstruktion och arbetsmetoder.

Gouda Industri Eldfast är certifierade av LRQA Sverige AB.

 

Välkommen att kontakta oss!

 

En del av en större helhet

Gouda Industri Eldfast ingår i Andus Group. Andus Groups dotterbolag har ett mål: Att tjäna branschen. Och de har en gemensam egenskap: att vara bäst inom sin egen specialisering. På specifika projekt arbetar gruppföretag tillsammans och kombinerar sin erfarenhet och resurser. Andus Group är ett företag som kan realisera alla industriprojekt i vilket segment som helst. Ambitionen är tydlig: Andus-företagen strävar alltid efter att uppnå maximal kundnöjdhet. Det är därför Andus Group kan fortsätta att stärka sina möjligheter ytterligare i toppen av de olika marknadssegmenten. Detta kräver hög kvalitet och användning av innovativa metoder när man utformar, producerar och realiserar projekt. Och naturligtvis optimal service från erfaren och skicklig projektledning.

     Missie